ห้องพัก

เช็คอิน / 15: 00~22: 00 เช็คเอาท์ / ~ 10: 00 เวลากรุณาแจ้งมาถึงก่อน กรุณาแจ้งข้อมูลที่ติดต่อของการกล่าวถึงว่าคุณกรอกข้อมูลในคอลัมน์คำขอพิเศษในช่วงเวลาของการสำรองห้องพักในเอกสารยืนยันการโดยตรง